Actualitat

Les notícies dels moviments socials de Mallorca

Opinió

Diferents articles de reflexió i anàlisi

Convocatòries

Agenda d'activitats dels moviments socials

Especials

Reportatges, guies i documents de temàtica variada

Participa-hi!

Som un projecte contrainformatiu autogestionat. Participa-hi!

Pàgina principal » Ensenyament, Illes Balears i Pitiüses

Paper banyat allò signat amb alguns sindicats a l’acord March d’educació

Publicat per dia 29 maig 2016 – 17:50Cap comentari | 173 views

Paper banyat allò signat amb alguns sindicats a l’acord March d’educació

Share to Google Plus

La Conselleria programa ràtios fora de la llei al curs vinent. 

Des de la coordinació de l’Assemblea de Docents s’ha detectat que la Conselleria d’Educació fa comptes de mantenir ràtios il·legals a un bon nombre de centres educatius durant el curs vinent.

L’assumpte de la rebaixa de ràtios va ser un tema de desencontre en la passada negociació entre la Conselleria d’Educació i l’Assemblea de Docents ja que, els docents consideràren insuficient la proposta. Tot i això, la Conselleria d’educació va arribar als següents compromisos amb els sindicats STEI i CCOO respecte a la rebaixa de ràtios amb la firma de l’acord marc pel curs 2016-2017:

«Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització». Fins i tot, el text d’aquest compromís diu que «l’Administració Autonòmica actuarà sobre els grups que superin ràtios de 22 alumnes d’educació infantil en funció de la disponibilitat pressupostària i com a mesura de transició durant el curs 2016-2017.» i també menciona “Al curs 2017-2018 i 2018-2019 es garantirà progressivament aquesta rebaixa de ràtios als cursos de 5è i 6è d’EI”.

Però aquest compromís de la Conselleria no queda aquí. A la resta de cursos, les ràtios màximes quedarien de la següent manera: 25 alumnes a 5è i 6è d’educació infantil i a tota la primària, 30 alumnes a ESO i FP i 35 alumnes a batxillerat.

Un ús pervers de l’excepció

Aquestes ràtios, cal recordar-ho, són les que marca la LOMCE ben clarament i per tant no es poden sobrepassar. La mateixa llei contempla «un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales». Cal dir que aquest no és el cas dels grups que ja estan escolaritzats i que superen les ràtios indicades. L’assemblea insisteix que aplicar el criteri, excepcional, del 10% d’increment a grups massificats que ja es troben dins les escoles i instituts resulta del tot inadmissible. Per exemple, no es pot incrementar un grup que ja tengui 26 alumnes, amb l’argument de la incorporació tardana o l’escolarització extraordinària. I si s’insisteix en aquest punt és perquè, ara mateix, s’està donant molt de ressò a la disminució de ràtios a 3 anys, però s’està obviant la necessària reducció de ràtios a tots els altres nivells.

Ara que ha arribat el moment d’implementar aquestes mesures, pareix que des de la Conselleria no estan posant tots els recursos necessaris i per això tornam a sentir parlar de «manca d’espais». L’acord March es va signar a finals de setembre de 2015 i el Govern va aprovar els pressuposts de 2016 el passat desembre. Les docents ja els van qualificar d’insuficients, però a més no s’entèn que aquests pressuposts no comptin amb les partides necessàries per a una impecable aplicació de la disminució de ràtios acordada. A més, el 14 de desembre de 2015, els partits que donen suport al Govern van acordar que de les noves partides econòmiques que arribessin a la CAIB, el 30% es dedicaria a educació (essent la disminució de ràtios la primera finalitat d’aquells doblers). Aquest acord, recordem-ho, va ser àmpliament difós per part de la Conselleria d’Educació. La setmana passada, el ministre Montoro autoritzà l’arribada a Balears d’uns altres 257 milions d’euros més.

Tot i que a finals d’aquest curs caduca la vigència de l’excepcional augment del 20% de la ràtio a cada grup classe, justificat en els decrets de mesures urgents de la legislatura anterior, la Conselleria, en la planificació que està fent per al curs vinent, està tornant a atorgar grups a les escoles i instituts per damunt del que marca la legislació estatal. Si allò legal pel curs 2016-2017 són grups màxims de 25 alumnes a infantil i primària, 30 a ESO i FP i 35 a batxillerat, des de les escoles i instituts està arribant que la Conselleria ja programa mantenir agrupaments que ara mateix estan per damunt d’aquestes ràtios per a l’any vinent. I no es tracta d’un cas o dos, sinó de quelcom bastant estès a molts de centres.

Assemblea Docents: “Ara mateix no feim comptes fer públiques les dades que ens estan arribant ni volem entrar en una guerra de xifres amb la Conselleria d’Educació. Amb aquest comunicat volem recordar tant a l’administració com a les famílies i els nostres companys i companyes de feina que pel curs vinent, s’ha de tornar a les ràtios màximes anteriors a les polítiques de retallades en educació que són les que hem esmentat amb anterioritat. Aquesta és una altra passa més que necessària en la dignificació del nostre sistema educatiu.”

Així les coses, l’encarregada de què això s’acompleixi és la Conselleria d’Educació, que és la responsable d’organitzar el sistema en conseqüència amb el que dicta llei, fent que al final del període de matrícula ordinari cap grup no superi el nombre d’alumnes per classe establerts per la normativa vigent.

Una reivindicació no atesa 

Ara que tant es xerra de la qualitat en l’educació, cal dir que la rebaixa del nombre d’alumnes per aula és un element fonamental per a la millora de l’atenció al nostre alumnat. Per això, aquest va ser un punt important en les passades negociacions relatives a la vaga indefinida de docents.

En aquell moment, la mateixa Conselleria d’Educació apuntava les ràtios de les quals ara les docents exigeixen el seu compliment com a compromís per al curs 2016-2017 en el seu acord March. Un acord que en menys d’un any pot passar a ser paper banyat, vistes les previsions organitzatives per al curs vinent.

Cal recordar que aquest acord va ser rebutjat en votació per una àmplia majoria dels i les docents que es van manifestar al respecte i en el seu moment per insuficient. De fet, un dels punts que va separar el comitè de vaga de l’Assemblea de Docents de la proposta d’acord va ser la insuficiència en la disminució de les ràtios i l’absència de la negociació d’un pla de xoc immediat.

A més, la Conselleria no es pot excusar en la manca d’espais, fruit d’una manca de planificació d’infraestructures educatives que ja ve des de fa massa temps. Trobar solucions a aquest problema és responsabilitat seva. La disminució de ràtios, hauria de ser una bona notícia i s’està convertint en un tema polèmic perquè s’estan plantejant solucions que, moltes vegades, no es consulten amb el professorat afectat. És important que qualsevol decisió respecte a aquest assumpte tengui el suport dels claustres de professors i dels consells escolars.

L’intent de resoldre problemes d’aquesta magnitud amb solucions improvisades, com les que ara es plantegen, en alguns centres ni solucionant el problema, només és acceptable si hi ha un compromís ferm i una planificació seriosa d’habilitació de tantes aules com siguin necessàries a 4rt d’educació infantil, però també les que siguin necessàries per poder desdoblar qualsevol altre curs que sobrepassi les ràtios permeses. Mentrestant, i com està escrit a l’acord March, l’assemblea docents exigeix que es doti amb un mestre +1 a totes les classes que superin aquestes ràtios.

L’anàlisi realitzada per la coordinadora de l’Assemblea de Docents està contrastada per assessors legals. Davant de la gravetat de les informacions,  s’anima a docents i famílies a què qualsevol situació de vulneració de la normativa en matèria de ràtios sigui reclamada i denunciada, doncs es tracta d’un atac al dret a l’educació del nostre alumnat i a les nostres condicions de feina.

Fes un comentari!

Fes un comentari o enllaça des del teu web. També pots subscriure´t a aquests comentaris via RSS.

Digues la teva

Gravatar activat. Gravatar.