Actualitat

Les notícies dels moviments socials de Mallorca

Opinió

Diferents articles de reflexió i anàlisi

Convocatòries

Agenda d'activitats dels moviments socials

Especials

Reportatges, guies i documents de temàtica variada

Participa-hi!

Som un projecte contrainformatiu autogestionat. Participa-hi!

Pàgina principal » Ecologia, Illes Balears i Pitiüses, Mobilitat i territori, Santa Maria

Bones notícies per al Camí des Cabàs

Publicat per dia 13 març 2012 – 21:53Cap comentari | 310 views
Share to Google Plus

Ens han fet arribar aquesta notícia sobre la resolució en relació amb la destrucció del Camí del Cabàs:

 

Els propietaris de la finca Es Cabàs de Santa Maria hauran de restaurar-ne el camí

Així dicta la resolució de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 11 de novembre de 2011, en relació amb la destrucció del camí d’Alaró a Bunyola al pas per la finca des Cabàs, dins el terme municipal de Santa Maria.

A més de sancionar els propietaris, la resolució fa referència a la responsabilitat en el tema de l’Ajuntament de Santa Maria, ja que l’autorització de moviments de terres és competència municipal.

La resolució especifica també que la reconstrucció del camí s’haurà de fer amb les mateixes pedres, que es troben acaramullades pels voltants, i que s’ha de fer abans de l’1 de maig, inici de l’època de perills d’incendis forestals. Senyala també que s’hauran de respectar els peus de senyorida (Satureja montana L), una petita planteta d’importants usos medicinals i culinaris que es feia quasi exclusivament pel camí i que lògicament va ser arrabassada juntament amb les pedres

Cal recordar que el 10 d’agost del 2010, els grups ecologistes GOB de Bunyola, Amics de la Vall de Coanegra i GADMA ens n’adonàrem que un bon tram del camí, amb un ferm d’empedrat antic, havia estat llaurat pels propietaris. A més d’informar els mitjans de comunicació, es va presentar una denúncia davant la Conselleria de Medi Ambient i l’Ajuntament de Santa Maria per part de GADMA. Al mateix temps, els agents forestals aixecaren el corresponent informe de danys mediambientals.

Es dóna el fet també que el camí des Cabàs feia poc que s’havia inclòs dins el Catàleg de Béns Patrimonials de Santa Maria del Camí, amb la identificació SMA_517 i la categoria A1, de màxima protecció. Es tracta per tant d’un atemptat contra el patrimoni municipal, en el qual l’Ajuntament de Santa Maria està obligat a actuar.

Amb el nom de camí des Cabàs és conegut l’antic camí d’origen medieval que comunicava les viles de Bunyola i Alaró al pas per aquesta finca de Santa Maria, documentat ja al segle XIII. És clarament una continuació del camí vell d’Alaró quan passa per davant Son Torrella, i com a tal, camí de Bunyola a Alaró, està inventariat al Catàleg de Camins Públics de l’Ajuntament d’Alaró.

El camí transcorre entre ametllerars i antics camps de cultiu i marjades abandonades que el bosc de garriga ha anat recuperant al llarg dels anys. Bona part del trajecte encara conserva el seu empedrat original, de ferm consolidat amb macada. Un conjunt, camí i entorn que cal conservar i com el mateix catàleg senyala, amb una extensió de 10 m. a cada banda de camí.

Es dóna el cas que el camí des Cabàs està tancat des de fa temps al pas per aquesta finca amb unes barreres, com tants de camins tancats i que es tanquen cada dia a la serra de Tramuntana i arreu de la geografia mallorquina. Es tracta d’un seguit d’usurpacions contínues dels camins públics per part dels grans propietaris, tancant-los i incorporant-los a les seves propietats amb total impunitat davant els poders públics. Avui a Mallorca estam vivint un autèntic procés de re-feudalització del nostre territori.

L’objectiu d’aquests propietaris, a més de l’apropiació il·legal d’un bé públic, té altres finalitats: convertir les finques en agroturismes legals o encoberts, dur a terme obres de reforma i ampliació dels antics casals de possessió sense cap tipus d’autorització ni trava legal. Ara, amb el projecte de Llei General Turística el que pretén el Govern és donar carta blanca a tot tipus d’atemptats urbanístics, precisament quan s’està declarant la Serra de Tramuntana patrimoni de la Humanitat.

La destrucció del camí és la darrera passa que han donat els propietaris des Cabàs en la usurpació del camí públic.

Ens consta també que a les cases des Cabàs s’estan duent a terme una sèrie d’obres de reforma importants, sense l’informe pertinent de la Comissió de Patrimoni de Santa Maria, tot i que estan incloses en el mateix Catàleg de Béns Patrimonials amb l’epígraf SMA_535. Ens preocupa especialment la protecció d’un voladís de teulada amb teules pintades molt antigues. Els ciutadans volem saber què està passant amb el nostre patrimoni històrico-cultural, que hem vist massa vegades malmenat per desaprensius i per això demanam que es verifiqui el seu estat de conservació, a, més de la d’altres elements arquitectònics molt importants.

La defensa del camí públic des Cabàs i la seva obertura és una antiga reivindicació dels santamariers i bunyolins. Per això, l’any passat vàrem fer una neteja de part del camí, amb voluntariat, ja que es trobava en un estat d’abandonament llastimós, i es va retolar com a camí públic. Per això també, el novembre del 2010 es va fer una marxa reivindicativa amb una important participació d’excursionistes d’arreu de tota Mallorca.

A finals del 2010, i a demanda de les entitats i grups ecologistes, l’Ajuntament de Santa Maria va iniciar l’expedient d’incorporació del camí des Cabàs a l’Inventari de Béns Municipals, però a hores d’ara encara no s’ha pres cap resolució en aquest sentit. No entenem com tramitacions burocràtiques d’aquest tipus s’allarguen d’aquesta manera, si no és per entorpir que es facin efectius els drets dels ciutadans; en concret, la retirada de la barrera i el lliure trànsit pel camí públic.

Algunes d’aquestes reivindicacions han donat el seu fruit ara amb aquesta resolució. Els ciutadans i els grups ecologistes estam d’enhorabona, però també estam escalivats de promeses que no es compleixen i resolucions que no es duen a terme. Com a la vall de Coanegra, on des del 2002 hi ha una ordre de retirada de la reixa del torrent que a hores d’ara encara no s’ha executat. I com la promesa incomplerta per part de la Conselleria de Medi Ambient de fer neteges dels torrents respectuoses amb el medi ambient s’ha convertit amb arrossegaments massius de terres, pedres i vegetació amb grans pales excavadores.

Però queda molt de camí per recórrer encara. Les entitats excursionistes i grups ecologistes no ens aturarem fins que no vegem totalment recuperat l’ús públic i en bon estat del camí des Cabàs, com no ens aturarem fins que vegem restituït el ple domini de tots els camins públics de Mallorca.

Per això, instam:

-A la Conselleria de Medi Ambient a fer executar immediatament la resolució, amb una supervisió tècnica de com es du a terme la reconstrucció del camí de manera adequada.

-A l’Ajuntament de Santa Maria a actuar en el mateix sentit, exigint als propietaris la restitució plena del bé patrimonial.

-A l’Ajuntament de Santa Maria també que compleixi la seva promesa d’incorporar al catàleg de camins públics el camí des Cabàs i faci llevar d’una vegada les barreres que tanquen el pas lliure d’excursionistes i vianants.

St: Grup d’Amics de la Terra (GADMA) Amics de la Vall de Coanegra (AVC)

 

Fes un comentari!

Fes un comentari o enllaça des del teu web. També pots subscriure´t a aquests comentaris via RSS.

Digues la teva

Gravatar activat. Gravatar.