Actualitat

Les notícies dels moviments socials de Mallorca

Opinió

Diferents articles de reflexió i anàlisi

Convocatòries

Agenda d'activitats dels moviments socials

Especials

Reportatges, guies i documents de temàtica variada

Participa-hi!

Som un projecte contrainformatiu autogestionat. Participa-hi!

Pàgina principal » Convocatòries, Drets bàsics, Lluita de carrer i acció directa, Mobilitat i territori

El camí vell de Lluc a Pollença, a unes poques barreres de ser totalment accessible

Publicat per dia 22 novembre 2012 – 21:49Cap comentari | 217 views
Share to Google Plus

El passat mes de maig, el Consell de Mallorca començà a redactar una ordenança específica per regular l’accés públic a la carretera vella de Lluc a Pollença. La normativa però entra en contradicció amb les diferents barreres (una trentena) que hi havia instal·lades al camí col·locades per diverses propietats frontereres amb la zona. Un pic publicada l’ordenança, aquesta obligava la retirada d’aquests obstacles que usurpaven l’accés a la via pública. Malgrat això, encara hi ha moltes barreres que no han estat eliminades (com per exemple, la de Ca na Borrassa).

La data límit per a la retirada de les barreres és dia 25 de novembre, data en la qual la Plataforma Camins Públics i Oberts, juntament amb l’Associació de Cavallistes en defensa de camins i rutes públics, GADMA i Amics de la Vall de Coanegra han organitzat i convocat una excursió reparadora de l’ús públic de la carretera vella. Així, la finalitat de l’acte serà garantir el dret de pas per aquest camí i com comunica l’organització, si fos necessari, es repararan les situacions que impedeixen l’accés a aquesta via pública.

Els esforços de diferents associacions per a la recuperació d’aquest camí-carretera es remunten al desembre del 2005 i a poc a poc s’han anat fent petits avanços. Ens uns anys, es considerà la ruta Camí de Titularitat del Consell de Mallorca, posteriorment, s’aprovà la delimitació de la carretera, tot i que a dia d’avui encara no s’ha executat.

Segons comunica la Plataforma Camins Públics i Oberts, “Tot això s’ha produït després d’haver organitzat diferents excursions reivindicatives, gràcies a la col·laboració dels ciutadans per tal de documentar l’expedient d’aquesta carretera i de les promeses de molts consellers de fer complir la llei, per tant, la implicació de molts de ciutadans ha estat imprescindible per mantenir la possibilitat de recuperar el que mai no s’hauria d’haver usurpat”.

Us feim arribar el comunicat emès per la Plataforma Camins Públics i Oberts el passat 20 de novembre sobre la polèmica algunes barreres de la carretera vella de Lluc a Pollença situades per alguns usurpadors de la zona:

Comunicat referent als suposats entrebancs argumentats pels usurpadors de la carretera vella de Lluc a Pollença.

Davant les últimes informacions periodístiques aparegudes en relació amb la problemàtica de la recuperació possessòria de l’anomenada carretera vella de Lluc a Pollença, prevista executar aquesta setmana pel Consell de Mallorca, i vistes les resistències que oposen alguns usurpadors dels béns públics i els seus arguments, volem manifestar els següent:

1.- Davant l’opinió expressada pels propietaris de ca na Borrassa, els quals manifesten que alguns trams de la carretera vella ja són de la seva propietat en aplicació del punt 5 de l’article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 1955.

  • Aquest article fou derogat expressament per la Llei de Bases del Règim Local de 1985 i en forma general per l’article 132 de la Constitució Espanyola de 1978. Ara bé, en tot cas el que disposa l’article del Reglament de Béns de 1955 no es ni de molt el que pretenen els propietaris de ca na Borrassa. Aquest article fa referència que els béns de domini públic i comunals quan hagin deixat d’usar-se en aquest sentit de l’afectació durant 25 anys no necessiten expedient d’alteració de qualificació jurídica per a passar a tenir la qualificació de béns de propis, és a dir, béns patrimonials de l’Entitat Local de la qual pertanyia l’afectació del domini públic. És a dir, que en tot cas la carretera vella de Lluc a Pollença mai no pot haver passat a ser propietat de les propietats confrontants, sinó a un bé patrimonial del Consell de Mallorca (o de l’antiga Diputació) o de l’Ajuntament de Pollença. Sembla evident que els propietaris de ca na Borrassa volen confondre la ciutadania i emmascarar la seva usurpació dels béns públics fent veure que els béns de propis de l’administració equival a propietat particular.

2.- En quant al mencionat Conveni signat entre la Propietat de l’Empeltada i el Consell de Mallorca signat l’any 2005 el qual s’esgrimeix barroerament per a la usurpació de la carretera vella mitjançant unes barreres electrificades hem de dir el següent:

  • a) Aquest Conveni no té cap validesa, ja que no fou signat pel Batle de Pollença. En aquell temps tant la carrera vella com el camí vell eren considerats de titularitat municipal i no del Consell.
  • b) El conveni es feia per habilitar el camí vell per a la ruta de la pedra en sec que impulsava el Consell de Mallorca, però no es mencionava per res la carretera vella ni es feia referència a cap canvi de traçat del camí vell en la part escrita. En canvi, sorprenentment en un croquis annexat al conveni apareixia un traçat de camí diferent tant al camí vell com a la carretera vella.
  • c) L’únic organisme competent per a l’alteració dels béns de les entitats locals és el Plenari de la institució. Aquest conveni no fou mai aprovat pels Plens ni del Consell de Mallorca ni de l’Ajuntament de Pollença. Per tant, encara que fos signat per totes les parts si el seu contingut implicava alteració de béns de les entitats locals, com podria ser el cas pel suposat canvi de traçat del camí vell i la desafectació de l’ús públic de la carretera vella, no tendria cap validesa per no ésser aprovat mitjançant els tràmits i organisme pertinent.

3.- L’única legalitat vigent de la denominada carretera vella de Lluc a Pollença, la qual en els trams que no coincideixen també inclou el camí vell de Lluc a Pollença, és la que procedeix del Consell de Mallorca i de les publicacions del BOIB, les qual enumerem cronològicament:

  1. Inici de l’expedient per a la investigació de la titularitat i, en el seu cas, la recuperació de la carretera vella de Lluc a Pollença, BOIB núm. 70 de 10-05-2007
  2. Declaració de la carretera vella de Lluc a Pollença titularitat del Consell de Mallorca, BOIB núm. 187 de 18-12-2007
  3. Inclusió en l’inventari de béns i drets del Consell de Mallorca de la carretera vella de Lluc a Pollença, inici de l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella i inici de l’expedient per a promoure la delimitació i fitació de la carretera vella, BOIB núm. 70 de 12-05-2011
  4. Declaració formal de la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença, de recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella i de promoció de la delimitació i fitació de la carretera vella, BOIB núm. 76 de 29-05-2012

Fes un comentari!

Fes un comentari o enllaça des del teu web. També pots subscriure´t a aquests comentaris via RSS.

Digues la teva

Gravatar activat. Gravatar.